Rugăciunea adresată Îngerului Păzitor are puterea de a ierta păcatele şi a purifica sufletul, susţin slujitorii Domnului. Găseşti mai jos textul integral al Rugăciunii:
 
“Sfinte îngere, cel ce stai înaintea la al meu suflet, nu mă lăsa pe mine, nici nu te depărta de mine.
 
Nu da loc celui viclean, ca să-mi stăpânească sufletul.
 
Întăreşte mâna mea cea slabă şi neputincioasă şi mă îndreptează la calea cea drepta. Aşa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul şi acoperitorul sufletului meu celui, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele mele şi orice am greşit în această zi.
 
 
Acoperă-mă în această noapte şi mă păzeşte de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; şi te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătăţii Sale.
 
Amin!"