Te-au botezat părinţii Leia, dar nu te identifici cu prinţesa din Star Wars? Îţi poţi schimba numele!

1 shutterstock 1118945045 jpg jpeg

Te cheamă Fefeleaga, dar nu îţi place nici numele, nici personajul, aşa că ai vrea să-ţi schimbi prenumele? Sau ai un nume de familie nemţesc şi ţi-ai dori unul românesc? Legislaţia din România permite schimbarea numelui sau prenumelui unei persoane, însă doar în baza unor motive temeinice.

Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă va începe prin a depune o cerere la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la primăria ultimului domiciliu avut în ţară, iar dacă aceştia nu au avut niciodată domiciliul în România, cererea se depune la Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Termenul de soluţionare al cererii este de 60 de zile.

Motive acceptate

Pe lângă căsătorie şi divorţ, sunt considerate întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: când numele este format din expresii indecente sau ridicole; când au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă; când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte; când persoana are un nume de familie de provenienţă străină şi doreşte să poarte un nume românesc; când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere; când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte acelaşi nume de familie; când prenumele purtat este specific sexului opus; când solicitantul a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume; când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia; când persoana a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume; când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia.

Ce trebuie făcut

Cererea tip de schimbare a numelui se obţine de la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor. După completare, trebuie vizată cu semnătura ofiţerului de stare civilă şi cu ştampila oficială a primăriei. Cu această cerere, la care se anexează copia certificatului de naştere şi a cărţii de identitate, trebuie mers la Monitorul Oficial, pentru publicare. Costul este gratuit, dar se plăteşte suma de 11.6 lei, pentru a obţine o copie după Monitorul în care a fost publicată cererea. Apoi, te întoarci la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor cu următoarele documente:

·      copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;

·      un exemplar al Monitorului Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui;

·      consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

·      certificatele de cazier judiciar şi cazier fiscal ale solicitantului.