Divorţul la notar: cât durează şi cum se desfăşoară

1 divort notar jpg jpeg

Divorţul este, de multe ori, un moment dificil în viaţa unui cuplu. Odată luată decizia de a divorţa, nu ar trebui neglijate nici aspectele de ordin juridic. În prezent, soţii au la dispoziţie mai multe metode prin care pot divorţa: în faţa ofiţerului stării civile, la notar sau prin judecată. Despre divorţul la notar ne vorbeşte avocatul Bogdan Dobrescu.

Doi soţi pot divorţa în faţa notarului public atunci când dorinţa de a divorţa este comună şi fermă şi când aceştia se înţeleg cu privire la toate aspectele – inclusiv la numele de familie pe care-l va purta, după divorţ, unul dintre soţi.

De obicei, soţia este cea care îşi schimbă numele prin căsătorie, iar păstrarea numelui după divorţ se realizează doar cu acordul soţului.

De asemenea, pentru ca notarul să poată constata desfăcută căsătoria, soţii trebuie să convină şi asupra locuinţei copilului minor, asupra modalităţii de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Notarul poate să refuze desfacerea căsătoriei în situaţia în care soţii nu se înţeleg pe toate aspectele desfacerii căsătoriei sau în situaţia în care există minori. Dacă în raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, în această situaţie soţii vor fi îndemnaţi să se adreseze instanţei de judecată.

Pentru a putea fi desfăcută căsătoria la notar, soţii pot merge perosnal sau pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială sau prin avocat în baza împuternicirii avocaţiale care este un inscris autentic. Este important de reţinut, însă, că nu vor putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar să se prezinte personal la biroul notarial.

Soţii, personal sau prin mandatar, trebuie să depună cererea de divorţ la notarul public, moment în care notarul o verifică şi dacă constată că sunt îndeplinite condiţiile, înregistrează cererea şi acordă un termen de 30 de zile. 

Alături de cererea de divorţ vor trebui despuse şi  actele de identitate ale celor doi soţi, certificatele de naştere (în original sau copie legalizată), certificatul de căsătorie (în original).

După trecerea celor 30 de zile de la înregistrarea cererii, soţii se prezintă personal la notar, iar notarul public verifică dacă aceştia stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat.  Dacă soţii stăruie în divorţ, notarul public eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

Avocat Bogdan Dobrescu

tel: 0766883875

www.avocatdobrescu.ro

Sursă imagine:lavozdegalicia.es