5 lucruri esenţiale despre Taina Cununiei

1 47439 original jpg jpeg

Dincolo de dragostea ce leagă doi oameni, există un legământ sacru: taina Cununiei. O sfântă rânduială creştină, prin care omul primeşte binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viaţa de familie.

Duhovnicii spun că se cuvine ca dragostea dintre doi tineri să fie mărturisită şi oficiată religios,cu ajutorul unui preot,în zilele de sărbătoare,imediat după liturghie,când toţi credincioşii se află în biserică. Logodna,slujba de dinaintea cununiei

Logodna este unul dintre cele mai speciale momente pe care le poate trăi o viitoare mireasă. De aceea,este bine să fie înfăptuită odată cu slujba cununiei.

Partea cea mai importantă a slujbei o reprezintă sfinţirea inelelor,simbol al iubirii fără început şi sfârşit.

Mai mult,datina spune că logodna este o rânduială cu valoarea unui angajament solemn al celor doi parteneri de cuplu.

În greacă,cuvântul „naş” este „aradecomeno”,adică acela care garantează făgăduinţele viitorilor soţi. De aceea,naşii sunt cei care ţin cununiile şi când sunt puse pe capul mirilor,şi atunci când sunt luate.

Dacă vorbim despre un ceremonial ortodox,ei trebuie să fie botezaţi în această religie şi să se poarte faţă de miri ca învăţători ai acestora.

Te-ai întrebat vreodată de ce,în timpul slujbei,naşii ţin în mână lumânări aprinse? Ei bine,ele sunt un simbol al curăţiei,al luminii darului ceresc şi al bucuriei nuntaşilor.

Partea cea mai importantă din slujbă este punerea cununiilor. Preotul face de trei ori semnul crucii cu coroanele peste feţele mirilor,rostind la fiecare,de trei ori:„Cunună-se robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu,în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

Coroniţele se pun mai întâi pe capul mirelui şi apoi pe cel al miresei. După citirea Evangheliei,preotul binecuvântează paharul de obşte,adică paharul cu vin din care dă să bea mirilor. În acest timp,în biserică se cântă:

Un alt moment important al cununiei este hora,simbol al prezicerii naşterii Mântuitorului Iisus de către Proroc. La cântarea „Isaie,dănţuieşte!”,mirii,naşii şi preotul înconjoară masa din

faţa altarului,fapt ce sugerează bucuria primirii acestei taine.

Câte căsătorii sunt îngăduite de biserică?

Biserica nu încurajează destrămarea cuplurilor şi căsătoriile repetate. Astăzi însă,a doua şi a treia căsătorie sunt mai uşor acceptate,tocmai pentru a nu-i lăsa pe cei împreunaţi să trăiască în păcat,fără binecuvântarea lui Dumnezeu. A patra nuntă este însă considerată o fărădelege.

Rugăciune din Slujba Cununiei

Dumnezeule Cel Sfânt,Care din ţărână ai făcut pe om şi din coasta lui ai făcut femeie şi ai însoţit-o lui spre ajutor,pentru că aşa a plăcut slavei Tale să nu fie omul singur pe pământ.

Însuţi şi acum,Stăpâne,întinde mâna Ta din sfântul Tău locaş şi uneşte pe robul Tău cu roaba Ta,pentru că de către Tine se însoţeşte bărbatul cu femeia.

Uneşte-i pe dânşii într-un gând,încununează-i într-un trup şi dăruieşte-le lor roada pântecelui,dobândire de prunci buni.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava,a Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt,acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin