Deşi adulterul presupune vinovăţie din partea ambilor „participanţi”, bărbaţii se bucurau de o mai mare înţelegere decât femeile care călcau strâmb.

Scriitorul Gala Galaction (1879 – 1961) avea, la rândul lui, o amantă, de care ştia şi soţia sa. „Iată-mă bărbat căsătorit, şi în acelaşi timp vecinic amant al unei alteia decât nevastă-mea. Iată-mă un Romeo de vreo 39 de ani, şi alăturea, sclav unor legături conjugale pe cari nu pot să le abrog”.

În multe situaţii, femeile înşelate îşi iertau soţii infideli.